Comunicant - Creació i gestió del coneixement en xarxa S.L.
Estem a...
Rambla Exposició 85, 2on 1a
08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona
Tel: 932 700 660 - Mov: 600 462 851
http://www.comunicant.cat

Som un equip...

COMUNICANT, creació i gestió del coneixement en xarxa, SL és una empresa dedicada a oferir serveis d'assessorament en projectes digitals, consultories d'usabilitat i serveis de comunicació digital multilingüe en tot el ventall de possibilitats que aquest àmbit ofereix a empreses, entitats, organismes i institucions.

Ens dediquem a la comunicació digital tot donant la prioritat a l'eficàcia comunicativa. La nostra sòlida experiència a Internet ens permet disposar de la màxima capacitat i versatilitat a l'hora de produir i gestionar espais web, combinant el millor de la vessant tècnica amb la millor vessant creativa.

El nostre equip pluridisciplinar (historiadors, sociòlegs, dissenyadors gràfics, informàtics i traductors) posa a disposició dels nostres clients un equip de treball, plural i polifacètic, per oferir-los els nostres serveis.


Com treballem


Estudiem al costat dels nostres clients les especificitats del projecte a realitzar, el missatge i els continguts a transmetre, el grup de persones a qui cal adreçar-los i els diversos nivells de llenguatge i de profunditat a què cal de situar la informació, sempre triant de forma acurada els recursos tecnològics idonis per a cada objectiu del projecte en qüestió.

Analitzem l'entorn del client i el perfil dels visitants/usuaris mitjançant, si cal, l'aplicació de tècniques de treball de camp i entrevistes.

Establim quins són els continguts i els recorreguts que es volen prioritzar, d'acord amb les finalitats concretes i l'estratègia comunicativa elaborada per a cada client.

Seleccionem les aplicacions informàtiques que permeten dinamitzar la comunicació participativa: gestors de continguts, aplicacions per pujar i veure fotografies o vídeos online, agregadors de blocs, fòrums de debat virtuals, presència a eines del web 2.0 tipus Facebook, Twitter, etc...

Proposem un estil (imatge gràfica, cromatisme, tipografia, etc.) que transmeti, de la millor manera possible, els continguts centrals a comunicar i la filosofia del nostre client.

Elaborem la interfície d'ús tenint-hi molt en compte criteris d'intuïtivitat, usabilitat i velocitat de descàrrega i resposta.

Dissenyem/adaptem i programem els continguts, eines i funcions, per a anar completant el projecte, sempre en estreta col'laboració amb el nostre client.
Qui som | Serveis | Nostres treballs | Clients | Contacta | Nota legal
© 2009 Comunicant.cat :: Serveis web de comunicació